Ondersteuning door Provincie Zuid-Holland aan BIZ winkelgebied Raadhuisplein/Molenweg

De provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden stimuleren. De provincie ondersteunt tijdens de coronacrisis bestaande samenwerkingsverbanden door aflopende BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) te steunen met het oog op de toekomst. Ondernemers(verenigingen) zullen er na de crisis profijt van hebben als de samenwerkingsverbanden nog overeind staan, zodat er samengewerkt kan worden om de bedrijventerreinen en winkelgebieden te verduurzamen en kwalitatief te verbeteren

Ook BIZ Winkelgebied Raadhuisplein/Molenweg te Rozenburg heeft een aanvraag gedaan om van deze subsidie gebruik te kunnen maken, en deze aanvraag is onlangs goedgekeurd. Onze BIZ is formeel in 2020 beëindigd en naar verwachting zal er pas in mei/juni 2021 kunnen worden gestemd voor een nieuwe BIZ. Alle daarvoor benodigde zaken zijn inmiddels geregeld en kunt u teruglezen op: https://emr-rozenburg.nl/biz/. Alleen als straks een meerderheid voor onze nieuwe BIZ stemt, kunnen wij weer 5 jaar vooruit. Tot die tijd kan de BIZ niet over de broodnodige BIZ gelden kunnen beschikken om hun activiteiten in het winkelgebied voort te zetten.

Door deze subsidie van de provincie kunnen wij dit gat opvullen en kunnen wij toch actief blijven werken aan een nog beter winkelcentrum!

 

Wat is een BIZ?

Een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) is een instrument waarmee alle ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in hun omgeving met als doel gezamenlijk het winkelgebied op de kaart te zetten. Een BIZ is bedoeld vóór en dóór ondernemers en/of eigenaren. De ondernemers en eigenaren bepalen samen het beleid. Meer info over BIZ vindt u op www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone.

BIZ-Meerjarenplan Rozenburg

Kijk voor alle plannen die er zijn voor de komende vijf jaar in het BIZ-Plan 2021-2025.

Jaarplannen

Hieronder vindt u de verschillende jaarplannen over de activiteiten van de BIZ de afgelopen vijf jaar.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de verschillende jaarverslagen over de activiteiten van de BIZ de afgelopen jaren.